Till startsida
Webbkarta

IT-fakulteten

IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad informationsteknologi.

Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens konsekvenser.

Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och bredd.

IT-fakulteten är också en påtagligt internationell fakultet med
forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder. 

 

Kalender

Fler händelser i kalendern

Robot och människa spelar schack

Forskarporträtt

Intervjuserie med våra forskare.

Samverkan

Samverkan

IT-fakulteten har väl utvecklad samverkan med andra forskningsmiljöer, näringsliv och myndigheter.

Plugga IT

Plugga IT

Intervjuer med studenter på våra olika program och kurser.

Utveckla din egen vardag

Våra utbildningar

IT har fått en allt större plats i dagens samhälle. Rätt utbildad kan du påverka riktningen.