Till startsida
Webbkarta

Fakultetskansli

Vem gör vad?

Dekanus

Jan Smith, 031-772 1034, plan 2, Kuggen

Prodekanus

Dick Stenmark, 031-786 2923, Hus Patricia

Kanslichef

Margaretha Jansson, 031-772 3519, plan 3, Kuggen

Utbildningsledare

Cecilia Ihse, 031-786 9037, plan 3, Kuggen

Fakultetskommunikatör

Catharina Jerkbrant, 031-772 4898, rum 326, Kuggen

Personalhandläggare

Ann-Britt Karlsson, 031-772 3523, mån: plan 5, EDIT-huset, Johanneberg, tis: plan 3 Kuggen, ons-tors: plan 3, Hus Patrica

 

Nedanstående personer har sin huvudanställning vid någon av våra institutioner, men har också uppdrag för fakulteten:

Ekonomihandläggare

Grace Milaszewski, 031-772 1114, rum Paste, Hus Patricia

IT-beställare och miljösamordnare

Michael Morin, 031-772 2496, rum Ctrl, Hus Patricia

 


Löneadministratör:

Margareta Palmqvist
Göteborgs universitet
epost
Telefon: 031-786 1102

Kontaktinformation

IT-fakulteten

412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Telefon:
031-786 0000 (växel, Göteborgs universitet)

Fax:
031-772 4899

Trapphuset

Vad görs av vem vid fakulteten?

Till sidans topp