Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Fakultetens kvalitetsansvar

Kvalitetsarbetet vid IT-fakulteten har som mål att säkerställa att den utbildning och forskning som bedrivs på institutionerna håller hög kvalitet.

Vid IT-fakulteten sköter institutionerna verksamhetens faktiska innehåll vilket innebär att institutionerna planerar, genomför och utvärderar utbildningar och utbildningsprogram. IT-fakulteten förutsätter att institutionerna levererar så god kvalitet som möjligt utifrån de förutsättningar man har. Fakultetens uppgift i detta sammanhang är att granska kvaliteten i institutionernas kvalitetsarbete. Det övergripande ansvaret för kvalitetsarbete på fakultetsnivå är delegerat till prodekanus.

Fakultetsaudit

Den 4 mars 2016 genomfördes en fakultetsudit vid IT-fakulteten. Auditgruppen konstaterade att IT-fakultetens kvalitetsarbete i huvudsak bedrivs på ett väl fungerande sätt med framförde också synpunkter inom områden där kvalitetsarbetet kan förbättras ytterligare.

Auditgruppens rapport

Fakultetens kvalitetsarbete

Fakultetens kvalitetsarbete bedrivs på olika sätt. På ett övergripande plan har fakulteten ansvar för inrättande av allmänna studieplaner och forskarutbildningsämnen samt utbildningsplaner, lokala examensbeskrivningar och huvudområden. Fakulteten granskar utbildningens syfte, innehåll, progression och mål. Därmed säkerställer fakulteten att en utbildning passar strategiskt in i dess utbildningsutbud.

IT-fakulteten strävar efter att ha transparens och spårbarhet i verksamheten. Viktiga verktyg i detta arbete är olika typer av dokument såsom handlings- och verksamhetsplaner, handläggningsordningar och protokoll.

Länk till styrdokumenten

Fakultetsstyrelsen

När det gäller allmänna studieplaner, forskarutbildningsämnen, utbildingsplaner, lokala examensbeskrivningar och inrättande av huvudområden har fakultetsstyrelsen i kvalitetsprocessen en granskande och beslutande roll. Styrelsen fastställer också de handlings- och verksamhetsplaner som fakultetsledningen tar fram. Som en del av kvalitetsansvaret är det styrelsens ansvar att följa upp att dessa planer fullföljs. Dessa uppgifter innebär för styrelsens del i huvudsak en kvalitetsbedömning av det underlag som institutionerna tar fram. En viktig del i framtagandet av underlag är fakultetens roll som stöd i olika arbetsprocesser.

Till fakultetsstyrelsens sida

Fakultetsledning

Fakultetsledningen består dels av ett prefektråd som har en beredande roll inför fakultetsstyrelsens sammanträden, dels en ledningsgrupp som har en mer operativ funktion. Fakultetsledningen behandlar en rad dagsaktuella frågor.

Till prefektrådets sida

Dialog och uppföljning

Varje institution har två viceprefekter med ansvar för grund- respektive forskarutbildningsnivå. Viceprefekterna har i uppdrag att kvalitetssäkra det arbete som bedrivs inom sina respektive utbildningsnivåer. Via regelbundna möten med viceprefekterna följer fakulteten upp institutionernas kvalitetsrutiner och arbetsprocesser.

För utbildning på forskarnivå hålls kontinuerliga möten mellan prodekanus, utbildningsledare, viceprefekter för utbildning på forskarnivå, forskningskoordinator samt till forskarutbildningen knutna administratörer.

För utbildning på grundnivå hålls kontinuerliga möten mellan prodekanus, utbildningsledare, vice prefekter för utbildning på grundnivå, utbildningshandläggare och studievägledare.

Lärarförslagsnämnden

En viktig kvalitetsaspekt för den utbildning och forskning som bedrivs är rekrytering av lärare och forskare. Fakulteten är via dekanus som ordförande i lärarförslagsnämnden en garant för att de lärare och forskare som rekryteras har den ämnesmässiga och pedagogiska kompetens och profil som verksamheten efterfrågar. Lärarförslagsnämndens uppgift är att säkerställa att samtliga bedömningsgrunder har tagits i beaktande vid tillsättning av varje specifik tjänst, där en viktig del av prövningen utgörs av externa utlåtanden.

Till Lärarförslagsnämnden

Fakultetskansliet

Kansliet arbetar på uppdrag av fakultetsledning och institutionerna. Omvärldsorientering är en av kansliets viktigaste uppgifter. Kvalitetssäkring sker inför fastställande av utbildningsplaner och examensbeskrivningar. Likaså finns en tydlig process för att kvalitetssäkra disputationer. Kansliet gör prognoser och uppföljningar av utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Kontaktinformation

Cecilia Ihse

IT-fakulteten, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Telefon:
031-786 9037, mobiltel: 0766-22 90 37

Kvalitetsarbete vid Göteborgs universitet

Sidansvarig: Cecilia Ihse|Sidan uppdaterades: 2016-08-19
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?