Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

IT-fakultetens organisation

Fakulteten

IT-fakulteten är en av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet.

Fakultetens uppgift är att säkra och utveckla kvalitet och samordna resurser inom sitt verksamhetsområde. IT-fakulteten består av en fakultetsstyrelse, ett fakultetskansli och de två institutioner som hör till fakultetens verksamhetsområde: institutionen för tillämpad informationsteknologi och institutionen för data- och informationsteknik. Fakulteten leds av en dekan.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet inom fakulteten. Den har ansvar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan. Fakultetsstyrelsen är ett kollegialt organ med en majoritet av ledamöter med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Den är också ett forum för diskussion och samordning av fakultetens verksamhet. Styrelsens arbete sker inom ramen för Göteborgs universitets mål och strategier samt de uppdrag universitetsstyrelsen och rektor lämnat.

Dekanen har det operativa ansvaret inom fakultetens verksamhetsområden och är ordförande i fakultetsstyrelsen. Vid dekanens frånvaro träder prodekan in. Prodekanen är vice ordförande i fakultetsstyrelsen.

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsens beredningsorgan

Prefektråd

Dekanen har ett prefektråd knutet till sig bestående av institutionernas prefekter och administrativa chefer därutöver ingår en studentrepresentant samt fakultetskansliets kanslichef, utbildningsledare och kommunikatör. Prefektrådets främsta uppgift är att vara rådgivande vad gäller underlag till fakultetsstyrelsen beslut. Prefektrådet behandlar också dekanens förslag till anslagsfördelning till institutionerna.

Prefektråd

Lärarförslagsnämnden

Fakultetsstyrelsen har ansvar att inrätta en lärarförslagsnämnd som ska bereda läraranställningar som kräver vetenskaplig kompetens. Nämnden ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter. Minst en av dessa ska vara en student. Fakultetsstyrelsen utser lärarförslagsnämndens ledamöter (förutom studentrepresentant), inklusive ordförande och vice ordförande. Studentrepresentant utses av studenterna. En majoritet av ledamöterna ska vara vetenskapligt kompetenta lärare.

Lärarförslagsnämndens uppgift är att bereda ärenden och lämna förslag vid anställning av professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och forskarassistenter samt bereda ansökningar om att antas som oavlönad docent.

Lärarförslagsnämnden

Utbildningsberedningen för grund- och avancerad nivå vid IT-fakulteten

Utbildningsberedningen för grund- och avancerad nivå vid IT-fakulteten bereder ärenden med relevans för fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå. Beredningens ledamöter består av viceprefekter för grund- och avancerad nivå, lärarrepresentanter, utbildningshandläggare samt studentrepresentanter, och leds av fakultetens prodekan med stöd av fakultetens utbildningsledare.

Utbildningsberedningen för grund- och avancerad nivå

Forskarutbildningsberedningen vid IT-fakulteten

Forskarutbildningsberedningen vid IT-fakulteten bereder ärende med relevans för fakultetens forskarutbildning. Beredningens ledamöter består av viceprefekter för utbildning på forskarnivå, studierektorer/motsvarande samt doktorandrepresentant, och leds av fakultetens prodekan med stöd av fakultetens utbildningsledare.

Forskarutbildningsberedningen

Kommittéer

Lokala arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén har till uppgift att se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan med fakultetens personal, studenter och deras organisationer. Till kommitténs uppgifter hör bland annat att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet och följa utvecklingen i frågor som rör skydd mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Lokala arbetsmiljökommittén

MBL

MBL-förhandling

Medbestämmandelagen (förkortad MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten och syftar till att främja arbetstagarnas rätt att påverka arbetsvillkor och hur organisationen leds. Den säger bland annat att arbetsgivaren ska informera och förhandla med personalorganisationerna inför beslut i frågor som innebär en viktigare förändring i verksamheten, eller för någon enskild.

MBL


 

Trapphuset
Sidansvarig: Cecilia Ihse|Sidan uppdaterades: 2019-08-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?