Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

IT som stöd för minskad mödradödlighet i utvecklingsländer

Hawa Nyende är en av doktoranderna i BRIGHT-projektet - ett SIDA-finansierat samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers i Sverige, och Mbarara University och Makerere University i Uganda. Målet med BRIGHT-projektet är att utöka forskningskapaciteten för de två universiteten i Uganda genom att vidareutbilda tio lärare till doktorsgrad. Hawa Nyende forskar inom e-hälsa, med fokus på användning av IT för att minska mödradödligheten i utvecklingsländer.

Studerar hur informationsteknologi aktivt kan stödja patienter

– I min forskning fokuserar jag på hur informationsteknologi aktivt kan stödja patienter att delta i sin egen hälsoutveckling, säger Hawa Nyende. Forskningen är i synnerhet inriktad mot kvinnor att understödja deras hälsa under graviditet och förlossning. I Uganda och andra utvecklingsländer dör kvinnor under graviditet eller på grund av förlossningsrelaterade komplikationer. De gravida kvinnorna stöds främst av frivilliga eftersom det vanligtvis inte finns tillräckligt många professionellt utbildade människor i deras närhet, särskilt inte ute på landsbygden.

Medskapande, co-creation, ett sätt att dela viktig information

– När jag började som doktorand vid Göteborgs universitet hade vi en kick-off-workshop där jag presenterade min första forskningsidé, vilken var baserad på enkla förutsägbara modeller. Den feedback jag fick under workshopen var att dessa modeller främst relaterade till området datavetenskap.

– Återkopplingen från workshopen fick mig att tänka om och jag bestämde mig för att titta mer på hur informationsteknologin används och hur den utformas. Jag zoomade ut från de förutsägbara modellerna och började studera medskapande processer. Hur kan vi flytta ut informationsprocesserna till de inblandade, till kvinnorna själva och till barnmorskorna? Är informationsteknologi ett möjligt sätt att stödja kvinnorna och minska riskerna under graviditet och förlossning – kan vi till exempel få viktig information tillgänglig via mobila tjänster?

Halva doktorandtiden i Sverige och halva tiden i Uganda

Som doktorand i BRIGHT-projektet tillbringar Hawa Nyende halva tiden som doktorand på Göteborgs universitet och halva tiden på sitt hemuniversitet, Makerere University i Uganda. Doktorandutbildningen startade 2016 med tio månader vid Göteborgs universitet, eftersom första perioden innehöll många kurser. Den andra delen av utbildningen i Sverige bestod av fyra månader och den sista kommer att bestå av ytterligare tio månader. Under den sista perioden har doktoranderna fokus på att skriva sin avhandlingskappa, som tillsammans med konferensartiklar kommer att diskuteras vid ett så kallat slutseminarium. Ytterligare några månader senare är det dags för att försvara avhandlingen.

Under doktorandperioderna i Uganda samlar Hawa in data för sin forskning från personer inom sjukvården, från gravida kvinnor och från volontärer ute på landsbygden. Att ha handledare från båda universiteten tycker Hawa ger goda möjligheter att koppla forskning och praktik.

Många olika forum för forskningspresentation och intressant feedback

– Jag har presenterat mina forskningsframsteg på planeringsseminariet och halvtidsseminariet, båda organiserade av institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Slutseminariet kommer att hållas nu i november i år och i juni 2020 planerar jag att disputera. För närvarande får vi feedback när det gäller hur vi kan förbättra våra akademiska texter, då de sista månaderna av doktorandtiden innebär mycket skrivande. Jag har skrivit fem forskningsartiklar hittills och varit på ett antal konferenser för att presentera dem. De kommentarer jag har fått på konferenserna har verkligen hjälpt mig att förbättra mitt arbete.

– Jag ingår också i Graduate School of Management och IT, MIT, som drivs av Uppsala universitet. MIT arrangerar två konferenser varje år, där doktorander från tolv samarbetande universitet i Sverige möts och diskuterar sin pågående forskning. Det betyder att vi presenterar vårt arbete på konferensen och får mycket feedback från våra doktorandkollegor och även från professorer, vilket jag tycker är riktigt bra för forskningen.

Återvänder till Uganda för undervisning och forskning

Ett av de främsta målen för samarbetet mellan universiteten i Uganda och Sverige är att vidareutbilda lärare inom IKT-området i Uganda till doktorsgrad, vilket innebär att de sedan i sin tur kommer att kunna utbilda nya doktorander i hemlandet när de är tillbaka.

– Jag var tidigare lärare vid Makerere University, mitt hemuniversitet i Uganda, säger Hawa. Efter min doktorsexamen kommer jag att återvända till Uganda där jag kommer att fortsätta undervisa, men också ägna mig åt forskning och att skriva forskningsartiklar. Jag har lagt ned mycket arbete, men jag tycker det är väldigt intressant!

Mer exponerad för forskningsområdet som doktorand i Sverige

Hawa tycker att idén att tillbringa hälften av doktorandtiden i Sverige och hälften av tiden i Uganda har fungerat bra hittills.

– Doktorandutbildningen i Sverige är mer strukturerad som jag ser det. Här är du också mer exponerad för forskningsområdet, eftersom du kontinuerligt diskuterar och delar idéer med forskare med liknande forskningsintressen. Sammantaget innebär det att det är lättare att utveckla din forskning vidare. I Uganda blir det också ofta så många saker du måste göra parallellt, ibland undervisning, sedan har du också din familj och så vidare. Det är av många skäl lättare att fokusera under din doktorandtid i Sverige. Min handledare i Uganda kommer även han hit då och då, vilket också påverkar hans egen forskning i en positiv riktning när han är tillbaka i Uganda.

Vara borta från familjen är den svåra biten

– Men jag saknar naturligtvis min familj, det är lite störande. Jag har tre barn i Uganda, två elvaåringar – de är tvillingar – och en fyraåring. Det har varit svårt att vara borta från dem så länge. Finansieringen för doktorandsamarbetet inkluderar inte familjen. Mina barn tas nu omhand av min syster och min man, men min familj är glad för min skull och de visar mycket förståelse. De vill verkligen att jag ska göra det här, även om det betyder att jag är borta större delen av tiden.

De bästa sakerna med att vara doktorand

– Att vara doktorand öppnar dörrar för samarbete och är en väg för att tillägna sig stor kunskap och nya färdigheter, särskilt om du har en bra handledare. Jag har lärt mig mycket inom området informationsteknologi – och inte bara inom forskningen i sig, utan även skaffat mig kunskaper i forskningskommunikation, artikelskrivande och presentationer. Dessutom har jag fått professionella nätverk både inom näringslivet och akademin. Jag får här ta tillfället i akt att tacka mina handledare för deras stöd och vägledning.

 

September 2019

Text & foto: Catharina Jerkbrant


Urval, publicerade forskningsartiklar:

 

Hawa Nyende, en av doktoranderna i BRIGHT-projektet

Hawa NyendeHawa Nyende från Uganda fokuserar på processen kring medskapande, hur människor aktivt kan förbättra sin egen hälsa genom att söka och dela hälsorelaterad information.

Sidansvarig: Catharina Jerkbrant|Sidan uppdaterades: 2019-10-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?