Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Välutvecklad samverkan mellan industri och akademi

IT-fakulteten har en mycket välutvecklad samverkan med företag, myndigheter och organisationer. Samarbetet fanns med som en grundtanke vid fakultetens bildade och har sedan vidareutvecklats för varje år.

Flera av IT-fakultetens utbildningar bedrivs i projektform, ofta utifrån problembaserat lärande, där personer från företag, myndigheter och organisationer är aktiva i kurserna som gästföreläsare eller som medverkande i hela projektet från kravställande till slutleverans. En mycket stor del av exjobben sker också ute på företag och i organisationer.

Några exempel på hur samarbetet kan se ut:

Christian Berger, forskare och lärare inom software engineering:

– I ett gemensamt forskningsprojekt som omfattar flera forskargrupper från Göteborgs universitet och Chalmers samt våra industripartners Volvo Personvagnar, Autoliv, Astazero, och ÅF, tar vi oss an utmaningarna för att förverkliga ett självkörande fordon som på ett säkert sätt hanterar spektrat av körsituationer i stadstrafik. Projektförslaget har lagts fram för Vinnova/FFI och har också starkt stöd av säkerhetscentrat SAFER till exempel. För att uppnå de första stegen i den här visionen ska fordonen i stor utsträckning testköras på provbanan Astazero, där man på ett systematiskt sätt och i en kontrollerad miljö kan analysera beteendet hos komplexa system.

– Våra studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers har alltsedan 2012 samarbetat när det gäller konstruktion av självkörande fordon i miniatyr. Studenterna har sedan tävlat med bilarna i Carolo Cup, en årlig internationell tävling i Tyskland. Genom det här upplägget kommer studenterna i kontakt med tekniken i ett tidigt skede och de kan tillämpa den kunskap de får från föreläsningarna direkt i projektet.

Håkan Burden, forskare vid Viktoriainstitutet samt lärare inom software engineering:

– Hösten 2014 lät jag och min kollega Morgan Ericsson våra studenter vara med i ett pågående forskningsprojekt där AB Volvo, institutionen för tillämpad IT och olika företag här på Lindholmen deltar. Projektet handlar om hur man skapar trafiksäkra appar och mina studenter var med och utformade applikationer som varierade mycket i innehåll, men samtidigt var anpassade till stränga säkerhetskrav.

– Applikationerna ska vara säkra att använda vid bilkörning och potentiellt även förbättra säkerheten, till exempel skärpa uppmärksamheten hos föraren! Kursen knyter ihop akademi och näringsliv och skapar kontaktytor mellan studenter och potentiella framtida arbetsgivare. Studenterna får inblick i verkliga problem och verktyg och som lärare lär vi oss mer om industriperspektivet inom vårt forskningsområde. Företagen får direktkontakt med studenterna och nya infallsvinklar på sina utmaningar. 

– Våren 2015 får nya studenter visa hur de tar sig an utmaningen och man kommer att kunna se resultatet i Lindholmen Science Park i slutet av maj. (2015)

Johan Lundin, avdelningschef för lärande, kommunikation och IT:

– Vi är i startfasen av ett stort samverkansprojekt med Högskolan Väst. Planen för projektet Lärande i en digitaliserad region är att skapa en internationellt ledande forskningsmiljö inom lärande i det digitala arbetslivet. Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Högskolan Väst och rör forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå. Vi kommer bland annat att ha gemensamma kurser och utbyte av personal. Projektet ger oss möjlighet att arbeta mer strategiskt och långsiktigt inom vår forskning. Vi kommer bland annat att kunna agera mer reaktivt mot näringsliv och organisationer, eftersom det ger beredskap och resurser att fånga upp idéer och problem på ett tidigt stadium.

– Det är roligt att bygga upp det här tillsammans med Högskolan Väst och vår tanke är att samarbetet ska fortsätta att växa och utvecklas över tid! (2015)

Kalevi Pessi, avdelningschef för informatik samt programansvarig för masterprogrammet inom IT Management:

– Vi har en tradition av att arbeta med innovering av sjukvården med hjälp av IT. Nu har vi ett samarbetsprojekt med Östra sjukhuset, Framtidens vårdavdelning. Det handlar om att kunna frigöra resurser på vårdavdelningar med hjälp av IT, bland annat genom att göra läkaren mer mobil. System inom vården tar dock tid att förändra. Vi vill därför skapa modeller där de gamla systemen – som också ger en viss kvalitetssäkring i det tröga – finns med, men i samexistens med nya mer dynamiska tjänster. Digital infrastruktur möter på det sättet digital innovation och det skapas ett verksamhetsnära läkarstöd som bygger på information grundad i stabila systemjournaler i samverkan med ny teknik. (2015)

– Jag driver även ett yrkesmässigt nätverk ett inom IT Management, där höga IT-chefer från storföretag som Volvo, Telia Sonera, AstraZeneca och SKF ingår. IT Management har blivit ett mycket komplext område som kräver mycket breda och uppdaterade kunskaper, vilket gör att IT-chefer i stora organisationer har stor nytta av nätverk med kollegor från miljöer med liknande komplexitet. Att dela erfarenheter och kunskap och ta del av den senaste forskningen inom området kan vara nödvändigt för att underlätta det strategiska arbetet med IT. IT Management Network

– Vi har också ett nätverk med namnet GOTHEA, som är ett expertnätverk för ”enterprise arkitekter”. Inom våra utbildningar för yrkesverksamma inom IT Management har vi ett samarbete för studentrekrytering och fortbildningsbehov. Vi har skapat en referensgrupp med tio-tolv stora organisationer där vi diskuterar deras långsiktiga och strategiska kompetensbehov och försöker matcha behovet med kurser från det ordinarie utbudet eller i form av skräddarsydd uppdragsutbildning. (2013)

 

Fler exempel på mycket konkret samverkan

Gästföreläsare på våra institutioner

 


Integrerade institutioner ger tät samverkan mellan universitetet och Chalmers

IT-fakultetens båda institutioner – Data- och informationsteknik samt Tillämpad informationsteknologi – är integrerade mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, vilket ger mycket goda förutsättningar för det omfattande samarbete som finns mellan Chalmers och Göteborgs universitet på området.

 


Samverkansavtal:

Avtal mellan Göteborgs universitet och externa organisationer avseende IT-området

 

tre blad

Förslag på examensarbete?

Om du har förslag på examensarbete är du välkommen att kontakta våra institutioner!

Kontaktinformation

IT-fakulteten

412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Telefon:
031-786 0000 (växel, Göteborgs universitet)

Sidansvarig: Catharina Jerkbrant|Sidan uppdaterades: 2016-03-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?