Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tidigare exempel på samverkan med företag, myndigheter och organisationer

Här presenterar vi exempel på hur forskare och lärare vid IT-fakulteten samverkar mycket konkret med olika partners för ömsesidigt utbyte.

Några exempel på hur samarbetet har kunnat se ut:

Christian Berger, forskare och lärare inom software engineering:

– I ett gemensamt forskningsprojekt som omfattar flera forskargrupper från Göteborgs universitet och Chalmers samt våra industripartners Volvo Personvagnar, Autoliv, Astazero, och ÅF, tar vi oss an utmaningarna för att förverkliga ett självkörande fordon som på ett säkert sätt hanterar spektrat av körsituationer i stadstrafik. Projektförslaget har lagts fram för Vinnova/FFI och har också starkt stöd av säkerhetscentrat SAFER till exempel. För att uppnå de första stegen i den här visionen ska fordonen i stor utsträckning testköras på provbanan Astazero, där man på ett systematiskt sätt och i en kontrollerad miljö kan analysera beteendet hos komplexa system.

– Våra studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers har alltsedan 2012 samarbetat när det gäller konstruktion av självkörande fordon i miniatyr. Studenterna har sedan tävlat med bilarna i Carolo Cup, en årlig internationell tävling i Tyskland. Genom det här upplägget kommer studenterna i kontakt med tekniken i ett tidigt skede och de kan tillämpa den kunskap de får från föreläsningarna direkt i projektet.

Håkan Burden, forskare vid Viktoriainstitutet samt lärare inom software engineering:

– Hösten 2014 lät jag och min kollega Morgan Ericsson våra studenter vara med i ett pågående forskningsprojekt där AB Volvo, institutionen för tillämpad IT och olika företag här på Lindholmen deltar. Projektet handlar om hur man skapar trafiksäkra appar och mina studenter var med och utformade applikationer som varierade mycket i innehåll, men samtidigt var anpassade till stränga säkerhetskrav.

– Applikationerna ska vara säkra att använda vid bilkörning och potentiellt även förbättra säkerheten, till exempel skärpa uppmärksamheten hos föraren! Kursen knyter ihop akademi och näringsliv och skapar kontaktytor mellan studenter och potentiella framtida arbetsgivare. Studenterna får inblick i verkliga problem och verktyg och som lärare lär vi oss mer om industriperspektivet inom vårt forskningsområde. Företagen får direktkontakt med studenterna och nya infallsvinklar på sina utmaningar. 

– Våren 2015 får nya studenter visa hur de tar sig an utmaningen och man kommer att kunna se resultatet i Lindholmen Science Park i slutet av maj. (2015)

Johan Lundin, avdelningschef för lärande, kommunikation och IT:

– Vi är i startfasen av ett stort samverkansprojekt med Högskolan Väst. Planen för projektet Lärande i en digitaliserad region är att skapa en internationellt ledande forskningsmiljö inom lärande i det digitala arbetslivet. Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Högskolan Väst och rör forskning, forskarutbildning och utbildning på avancerad nivå. Vi kommer bland annat att ha gemensamma kurser och utbyte av personal. Projektet ger oss möjlighet att arbeta mer strategiskt och långsiktigt inom vår forskning. Vi kommer bland annat att kunna agera mer reaktivt mot näringsliv och organisationer, eftersom det ger beredskap och resurser att fånga upp idéer och problem på ett tidigt stadium.

– Det är roligt att bygga upp det här tillsammans med Högskolan Väst och vår tanke är att samarbetet ska fortsätta att växa och utvecklas över tid! (2015)

Kalevi Pessi, avdelningschef för informatik samt programansvarig för masterprogrammet inom IT Management:

– Vi har en tradition av att arbeta med innovering av sjukvården med hjälp av IT. Nu har vi ett samarbetsprojekt med Östra sjukhuset, Framtidens vårdavdelning. Det handlar om att kunna frigöra resurser på vårdavdelningar med hjälp av IT, bland annat genom att göra läkaren mer mobil. System inom vården tar dock tid att förändra. Vi vill därför skapa modeller där de gamla systemen – som också ger en viss kvalitetssäkring i det tröga – finns med, men i samexistens med nya mer dynamiska tjänster. Digital infrastruktur möter på det sättet digital innovation och det skapas ett verksamhetsnära läkarstöd som bygger på information grundad i stabila systemjournaler i samverkan med ny teknik. (2015)

– Jag driver även ett yrkesmässigt nätverk ett inom IT Management, där höga IT-chefer från storföretag som Volvo, Telia Sonera, AstraZeneca och SKF ingår. IT Management har blivit ett mycket komplext område som kräver mycket breda och uppdaterade kunskaper, vilket gör att IT-chefer i stora organisationer har stor nytta av nätverk med kollegor från miljöer med liknande komplexitet. Att dela erfarenheter och kunskap och ta del av den senaste forskningen inom området kan vara nödvändigt för att underlätta det strategiska arbetet med IT.

– Vi har också ett nätverk med namnet GOTHEA, som är ett expertnätverk för ”enterprise arkitekter”. Inom våra utbildningar för yrkesverksamma inom IT Management har vi ett samarbete för studentrekrytering och fortbildningsbehov. Vi har skapat en referensgrupp med tio-tolv stora organisationer där vi diskuterar deras långsiktiga och strategiska kompetensbehov och försöker matcha behovet med kurser från det ordinarie utbudet eller i form av skräddarsydd uppdragsutbildning. (2013)

Aida Hadzic, utbildningssamordnare för masterprogrammet inom IT Management:

– Under 2013 inledde vi ett samarbete med Stockholms Läns Landsting på området uppdragsutbildning. Landstinget genomförde en omfattande utbildning inom e-hälsa och vi fick ansvaret för den modul inom utbildningen som benämndes e-hälsa och IT Management. Vi hade fyra kurstillfällen på sammanlagt fem dagar, där tre olika teman avhandlades. Förutom den stora ryggsäck med teori som deltagarna fick med sig, fick deltagarna tänka igenom problemställningarna utifrån sin egen verksamhet. Varje case skapade mycket diskussion där lärare och övriga kursdeltagare deltog.

– Den problematik vi får ta del av ger oss en inblick i hur det verkligen fungerar och vi kan få en bekräftelse på att våra teoretiska perspektiv stämmer. Vi har svar på det deltagarna brottas med, de har erfarenhet av det vi har teorier om – det blir en win-win-situation. I utvärderingen fick ”kursinnehållets relevans” betyget fem på en femgradig skala, vilket är ett gott betyg åt kursansvarig Kalevi Pessi och övriga involverade lärare och det ger oss också en morot att fortsätta med den här typen av uppdragsutbildning. (2014)

Torbjörn Ott, doktorand i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap:

– En del av den forskargrupp som jag ingår i samarbetar genom LinCS på olika sätt med Mölndals kommun, som under drygt två års tid har arbetat med att implementera IKT. Under 2013 hade vi små forskarcirklar var tredje vecka, där jag ingick i en grupp med fem-sex förskolepedagoger samt en skolutvecklare från Mölndals kommun. Deltagarna i forskarcirklarna fick ta med sig de IKT-relaterade problem de upplevde ute i verksamheterna för att vi skulle kunna problematisera och teoretisera tillsammans.

– Det vi som forskare kan bidra med är bl.a. att lyfta problemen från den praktiska vardagen till ett större sammanhang och visa att problemen kan beskrivas utifrån teoretiska perspektiv. De medverkande kunde snart själva gå vidare och teoretisera kring sin verksamhet. Det roliga med den grupp jag ingick i var att de under våren 2013 kom att medverka i förskollärarutbildningen vid Göteborgs universitet tillsammans med mig. Under höstterminen 2013 och 2014 medverkar pedagogerna i förskollärarutbildningen helt på egen hand och ett nytt uppskalat projekt tillsammans med Mölndal har startat. Från Göteborgs universitet var vi 2013 även med Mölndals kommun i montern på mässan Framtidens lärande i Stockholm och deltog i deras seminarier. (2014)

Miroslaw Staron, docent och forskare inom software engineering:

– Vi har sedan år 2006 ett samarbete med Ericsson AB och Volvo som handlar om tillämpning av forsknings-resultat i företagens mjukvaruorganisationer. Samarbetet innebär att företagen får ta del av nya forskningsresultat inom mjukvaruutveckling, samtidigt som de bidrar till vår forskning genom att dela med sig av vissa resultat och även medverka vid definitionen av problemställningar, val av forskningsmetodik, samt design av forskningsstudier.

– Vid uppstarten var vi bara två personer som arbetade med det här – en från akademin och en person från Ericsson – nu är vi lite drygt femton personer. Industrisamarbetet har blivit mycket viktigt för hela forskargruppen Software Engineering for Embedded and Automotive Systems och alla våra doktorander är delaktiga. Vår samverkan har resulterat i en rad olika forskningsprojekt, till exempel inom Software Architecture Quality Center, i projekt inom Software Center, inom Vinnova Vehicle - Information and Communication Technology och Vinnova Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, samt i forskningsprojekt finansierade av SSF. Några företag har också etablerat mätprogram och mätteam baserat på resultaten av samarbetet med Ericsson. (2014)

Fredrik Bergstrand, doktorand och lärare på kursen Design och komplexa system:

– Inom utbildningen arbetar vi alltid tillsammans med externa partners, eftersom kursen Design av komplexa system går ut på att hantera uppdrag med hög komplexitet inom både teknik, kommunikation och organisation. För oss är det nästan omöjligt att ta fram tillräckligt sammansatta uppdrag, samtidigt som våra partners – t.ex. Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Polisen och Västragötalandsregionen – ofta har verkliga problem som innehåller alla de här egenskaperna. Våra studenter får arbeta med intressanta problem från verkliga livet och med riktiga ”kunder”, och våra partners får kunskap och lösningsförslag från studenterna med sig tillbaka. Det blir ett ömsesidigt utbyte! I höstas hade vi till exempel Myndigheters användning av sociala medier som projekttema. (2013)

Agneta Nilsson, universitetslektor och programansvarig för masterprogrammet i Software Engineering:

– På kursen Software Evolution Project har vi en intressant form av direktsamverkan med företag där våra studenter får vara med under hela mjukvaruprocessen, från kravställande till slutleverans. Software engineering är ett speciellt område och det här är ett bra sätt att verkligen lära sig professionen. Under 2012 var representanter från Volvo Technology våra aktiva partners under hela projektet, där de lade fram sina krav, deltog i olika avstämningar och testade om studenterna också hade uppfyllt kraven vid slutleveransen. Studenterna måste kunna motivera alla val de gjort under processens gång med argument som matchar det verkliga uppdraget.

– När det gäller våra exjobb på programmet har vi generellt sett en hög grad av samverkan och en mycket stor andel av exjobben utförs ute i industrin, antingen som en del av något av de forskningsprojekt som drivs på vår avdelning, eller på uppdrag av olika företag. Det ger studenterna goda möjligheter att aktivt delta i projekt och fördjupa sina kunskaper och också att visa vad de går för och få in en fot i arbetslivet. Relativt ofta leder ett bra examensarbete vidare till någon form av anställning på företaget efter examen. (2013)

tre blad
Sidansvarig: Catharina Jerkbrant|Sidan uppdaterades: 2019-09-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?